Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 05/18/2019 in all areas

  1. 1 point
    Dank je dorpsgenoot. Ik dacht ook als beginnende airsofter zal me netjes aanmelden om deze cursus te gaan volgen en niet gelijk ermee beginnen in het veld. Betreft zo’n gelijkwaardige cursus volgen heb ook in mijn beroepstijd moeten volgen, maar dat is zo lang geleden dat een opfris niet eens zo slecht is en bij iedere organisatie gaat het toch net iets anders.
×