Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 10/09/2017 in all areas

  1. 1 point
    AeySee

    Weapon 7.62 (nieuwe Duitse shop)

    Heb ondertussen wat kunnen testen. 2 x in de chambers. Eentje in blakende zondag / hitte golf en afgelopen zondag in de gietende regen. Wat voor info zoeken jullie in een review? Dan schrijf ik iets uit met bijhorende foto's
×